Thời tiết An Giang

Mưa vừa 25 °

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/25°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5 km/h
Điểm ngưng
23.59 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết An Giang theo giờ

Thời tiết An Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Gió
7.12 km/h
Khả năng có mưa
6.79 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

24/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Gió
3.48 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 31°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Gió
3 km/h
Khả năng có mưa
1.21 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Gió
3.61 km/h
Khả năng có mưa
5.81 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

24/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Gió
3.23 km/h
Khả năng có mưa
0.55 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang trong 7 ngày tới