Thời tiết Hà Nội

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.89 km/h
Điểm ngưng
12.65 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Nội theo giờ

Thời tiết Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Gió
1.89 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Gió
3.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Gió
2.01 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

21/ 21°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Gió
4.76 km/h
Khả năng có mưa
2.85 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

18/ 26°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Gió
4.42 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội trong 7 ngày tới