Thời tiết Mường Khương, Lào Cai

Mây đen u ám 15 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
15°/15°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
0 km
Gió
0.83 km/h
Điểm ngưng
15.21 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Mường Khương, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Mường Khương, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Gió
1.07 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Gió
1.09 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Gió
0.93 km/h
Khả năng có mưa
3.33 %
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối

16/ 14°

Áp suất

1023 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Gió
2.26 km/h
Khả năng có mưa
2.06 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

13/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Gió
1.85 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Khương, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Khương, Lào Cai trong 7 ngày tới