Thời tiết TP Hà Giang, Hà Giang

Mây cụm 22 °

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.69 km/h
Điểm ngưng
20.62 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết TP Hà Giang, Hà Giang theo giờ

Thời tiết TP Hà Giang, Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Gió
1.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Gió
1.98 km/h
Khả năng có mưa
1.03 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối

22/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Gió
1.78 km/h
Khả năng có mưa
8.83 %
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:16
Gió
1.86 km/h
Khả năng có mưa
3.21 %
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối

22/ 23°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Gió
2.01 km/h
Khả năng có mưa
2.07 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Hà Giang, Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Hà Giang, Hà Giang trong 7 ngày tới