Thời tiết Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 13 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 13°.

Thấp/Cao
13°/13°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.28 km/h
Điểm ngưng
9.72 °
UV
0.51

Nhiệt độ

Thời tiết Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối

13/ 12°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:54
Gió
1.72 km/h
Khả năng có mưa
2.74 %
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối

10/ 13°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:55
Gió
1.29 km/h
Khả năng có mưa
2.46 %
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối

12/ 13°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Gió
1.25 km/h
Khả năng có mưa
0.19 %
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối

11/ 12°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Gió
1.22 km/h
Khả năng có mưa
1.46 %
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối

11/ 11°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Gió
1.21 km/h
Khả năng có mưa
1.76 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới