Dự báo thời tiết Lạng Sơn

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

88.2%

Gió

2.86 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Hướng gió

Đông Nam

Điểm ngưng

24.99°C

UV

13.63

MT mọc/lặn

05:20 | 18:38

Nhiệt độ Lạng Sơn

26.8°

Nhiệt độ thấp nhất

27.9°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

27.4° / 30.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây cụm

8:00 pm

26.4° / 26.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.2° / 26.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây cụm

10:00 pm

25.4° / 26.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây cụm

11:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây cụm

12:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây cụm

1:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mây cụm

2:00 am

24.4° / 26°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây cụm

3:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.1° / 25.7°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 32.6°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

29.7° / 33.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.5° / 35.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 37°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 37.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.2° / 37.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.4° / 37.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.1° / 37.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.6° / 35.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.3° / 32°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.6° / 27.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 27.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 27.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 26°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 25.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 25.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 26.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 85 %

mây cụm

8:00 am

28.8° / 32.7°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mây thưa

9:00 am

30.6° / 35.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 72 %

mây thưa

10:00 am

30.5° / 36.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.2° / 36.6°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 37.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 72 %

mưa vừa

1:00 pm

32.5° / 38.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.2° / 38.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 39°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 69 %

mưa vừa

4:00 pm

30.3° / 37.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 75 %

mưa vừa

5:00 pm

30.8° / 37.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 35°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 30.7°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mây cụm

9:00 pm

26.6° / 27.7°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây cụm

10:00 pm

26.2° / 27.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mây cụm

11:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây cụm

12:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 93 %

mây cụm

1:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mây cụm

2:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 32.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.8° / 35°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.3° / 37.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.4° / 38.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.5° / 39.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.9° / 39.6°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 39.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 37.7°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa vừa

4:00 pm

31.8° / 39°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31° / 37.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30° / 35.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.4° / 27°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

26.7° / 27.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mưa vừa

11:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 94 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

2:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.2° / 25.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

26.1° / 27.1°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 31°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 35.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.7° / 36.4°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 36.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 79 %

mưa vừa

12:00 pm

30.6° / 37.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 80 %

mưa vừa

1:00 pm

30.9° / 37.3°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.4° / 37.5°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 pm

29.2° / 37°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.8° / 36.9°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.3° / 36.8°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Lạng Sơn

Điểm sương 89 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Lạng Sơn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 24° / 30° 3.35 m/s 78%
T7 20/07 mưa nhẹ 24° / 31° 4.61 m/s 66%
CN 21/07 mưa vừa 24° / 32° 2.09 m/s 73%
T2 22/07 mưa vừa 24° / 33° 2 m/s 76%

Chất lượng không khí tại Lạng Sơn

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

337.12

NH3

0.36

NO

0.09

NO2

1.69

O3

45.06

PM2.5

5.61

PM10

6.26

SO2

1.67

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:38 pm