Dự báo thời tiết Bình Thuận 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
Gió
5.17 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.86°C

Mật độ mây
Mật độ mây

96%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
Gió
5.72 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.46°C

Mật độ mây
Mật độ mây

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
6.54 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.44°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
6.54 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.28°C

Mật độ mây
Mật độ mây

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
5.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.65°C

Mật độ mây
Mật độ mây

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
6.59 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.35°C

Mật độ mây
Mật độ mây

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
6.59 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.69°C

Mật độ mây
Mật độ mây

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
5.81 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.72°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
5.86 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.77°C

Mật độ mây
Mật độ mây

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:35 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
5.71 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.54°C

Mật độ mây
Mật độ mây

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:35 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
4.79 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.25°C

Mật độ mây
Mật độ mây

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:35 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
4.48 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.95°C

Mật độ mây
Mật độ mây

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:35 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
4.47 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.85°C

Mật độ mây
Mật độ mây

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:35 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
Gió
5.04 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.98°C

Mật độ mây
Mật độ mây

19%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
Gió
4.81 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.1°C

Mật độ mây
Mật độ mây

23%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Bình Thuận 15 ngày tới