Thời tiết Tuy Phong, Bình Thuận

Mây đen u ám 27 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 28°.

Thấp/Cao
27°/27°
Độ ẩm
49 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.73 km/h
Điểm ngưng
15.93 °
UV
7.44

Nhiệt độ

Thời tiết Tuy Phong, Bình Thuận theo giờ

Thời tiết Tuy Phong, Bình Thuận những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối

17/ 23°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Gió
2.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối

17/ 22°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Gió
2.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối

18/ 23°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Gió
3.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối

18/ 26°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Gió
3.07 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối

18/ 27°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Gió
2.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Phong, Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Phong, Bình Thuận trong 7 ngày tới