Dự báo thời tiết Bình Thuận

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Khả năng mưa: 93%
Độ ẩm

89.3%

Gió

4.72 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Hướng gió

Tây

Điểm ngưng

23.55°C

UV

12.08

MT mọc/lặn

05:33 | 18:14

Nhiệt độ Bình Thuận

26°

Nhiệt độ thấp nhất

26°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

25.6° / 26.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.6° / 26.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.2° / 26.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.2° / 25.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.1° / 25.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.2° / 27.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 pm

25.8° / 26.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.6° / 26.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.4° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.5° / 26.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.6° / 25.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 25.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.9° / 25°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 29.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28.3° / 32.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.4° / 35.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.7° / 35.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 34°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.8° / 33.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 30.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.9° / 26.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.2° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.2° / 26.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.9° / 28°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 25.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 25.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26.1° / 27.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 32°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

30.7° / 35°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

30.4° / 35.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.8° / 35.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 35.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.1° / 35.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.6° / 34.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.7° / 32.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.9° / 30°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 26.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.8° / 27.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây cụm

9:00 pm

26.7° / 27.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 30.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 31.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 33.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.4° / 35.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.8° / 36.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.9° / 36°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.8° / 35.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.9° / 34.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.5° / 33.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 32.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 76 %

mây cụm

7:00 pm

28° / 30°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25° / 27° 5.91 m/s 83%
T7 20/07 mưa nhẹ 24° / 26° 6.02 m/s 92%
CN 21/07 mây đen u ám 24° / 31° 7.12 m/s 67%
T2 22/07 mưa nhẹ 24° / 30° 7.12 m/s 68%

Chất lượng không khí tại Bình Thuận

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

580.79

NH3

0.92

NO

0

NO2

10.37

O3

36.48

PM2.5

12.61

PM10

13.27

SO2

1.45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:14 pm