Thời tiết Bình Thuận 5 ngày tới

Hôm nay

25 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

68%

Gió

6.4 m/s

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

70%

Gió

6.54 m/s

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

68%

Gió

6.56 m/s

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

77%

Gió

5.97 m/s

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

74%

Gió

5.53 m/s

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Bình Thuận 5 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận 5 ngày tới