Dự báo thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Khả năng mưa: 93%
Độ ẩm

91.4%

Gió

5.19 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Hướng gió

Tây

Điểm ngưng

23.61°C

UV

12.08

MT mọc/lặn

05:33 | 18:14

Nhiệt độ Tuy Phong - Bình Thuận

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

25.3°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

25.1° / 26.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 25°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.8° / 25.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.6° / 25.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

24.5° / 25.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.3° / 28°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.7° / 26.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.8° / 26.8°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.6° / 25°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 25.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.7° / 26°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27.4° / 29.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 35°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 35.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.2° / 35°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.3° / 35.8°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.6° / 35.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.3° / 34.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.9° / 33.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 30.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.4° / 26.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.2° / 26.8°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 28°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 25.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 25.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 25.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26.6° / 27.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 31°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 32.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 34.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 35.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 35.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.1° / 35.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.5° / 35.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.1° / 35°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.8° / 34.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.8° / 32.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.7° / 30.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.2° / 27.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây cụm

9:00 pm

26.7° / 27.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.1°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 27°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 25°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 28°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 30.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 31.8°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 34°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

29.9° / 34°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.8° / 35.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.4° / 36.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.5° / 36.6°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 35.7°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.6° / 34.3°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.7° / 33.4°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.5° / 32.9°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 76 %

mây cụm

7:00 pm

27.2° / 30.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mây cụm

8:00 pm

27° / 29.5°

Thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 28° 5.91 m/s 83%
T7 20/07 mưa nhẹ 24.1° / 27° 6.02 m/s 92%
CN 21/07 mây đen u ám 24.6° / 32° 7.12 m/s 67%
T2 22/07 mưa nhẹ 24.2° / 30.9° 7.12 m/s 68%

Chất lượng không khí tại Tuy Phong - Bình Thuận

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

620.84

NH3

1.39

NO

0

NO2

11.51

O3

31.57

PM2.5

14.66

PM10

16.05

SO2

1.53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Phong - Bình Thuận trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
6:14 pm