Thời tiết Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
78 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.24 km/h
Điểm ngưng
12.12 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Gió
4.75 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối

14/ 16°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Gió
4.37 km/h
Khả năng có mưa
0.14 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Gió
5.12 km/h
Khả năng có mưa
0.17 %
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối

20/ 23°

Áp suất

1005 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Gió
5.71 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối

22/ 23°

Áp suất

1003 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Gió
5.89 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới