Thời tiết Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa trong 10 ngày tới