Thời tiết Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Mây đen u ám 21 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.5 km/h
Điểm ngưng
19.38 °
UV
1.67

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

21/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Gió
5.33 km/h
Khả năng có mưa
0.75 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Gió
5.7 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Gió
4.74 km/h
Khả năng có mưa
0.92 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Gió
4.77 km/h
Khả năng có mưa
0.63 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
4.66 km/h
Khả năng có mưa
0.15 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa trong 7 ngày tới