Dự báo thời tiết Mường Khương - Lào Cai

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

98.3%

Gió

0.98 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Hướng gió

Đông Nam

Điểm ngưng

26.02°C

UV

14.39

MT mọc/lặn

05:30 | 18:50

Nhiệt độ Mường Khương - Lào Cai

25°

Nhiệt độ thấp nhất

26°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Mường Khương - Lào Cai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 26.2°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.9° / 28°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 27.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.9° / 27.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.9° / 27.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.8° / 27.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 27.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.6° / 27.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.7° / 31.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 33°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 am

29.4° / 36.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 37.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.1° / 38.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.1° / 38.9°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 77 %

mưa vừa

3:00 pm

31.5° / 38.9°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 80 %

mưa vừa

4:00 pm

30.7° / 38°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 85 %

mưa vừa

5:00 pm

29.2° / 36.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 pm

27.1° / 33°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa vừa

8:00 pm

26.2° / 26.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 26.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.1° / 27.9°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

1:00 am

26.1° / 27.2°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

2:00 am

26.6° / 27.2°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

26.7° / 27.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

25.7° / 27.2°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

5:00 am

25.8° / 27.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

6:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 100 %

mưa vừa

7:00 am

25.2° / 27.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.4° / 36°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.2° / 38.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.4° / 39.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.9° / 39.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.3° / 39.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33° / 39.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.6° / 39°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.6° / 35.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 26.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây thưa

10:00 pm

26.3° / 27°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mây thưa

11:00 pm

26° / 26.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây rải rác

4:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây rải rác

5:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây rải rác

6:00 am

24.6° / 25.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 98 %

mây rải rác

7:00 am

26.4° / 27.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây rải rác

8:00 am

28.4° / 32.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 88 %

mây rải rác

9:00 am

30.1° / 37.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 73 %

mây rải rác

10:00 am

32.6° / 39.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 65 %

mây rải rác

11:00 am

34.9° / 41.2°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.7° / 41.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

36° / 42.2°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

35.8° / 42.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

3:00 pm

35.9° / 42.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34.1° / 41.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33.9° / 41°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.9° / 38°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.1° / 34°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.4° / 31.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 27.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 27.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.8° / 28°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây rải rác

3:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây thưa

4:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 95 %

mây thưa

5:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây thưa

6:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 94 %

mây thưa

7:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 89 %

mây rải rác

8:00 am

29.3° / 34.5°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 78 %

mây cụm

9:00 am

31.7° / 37.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 66 %

mây cụm

10:00 am

33.1° / 39.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 60 %

mây cụm

11:00 am

34.4° / 41.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 pm

35° / 42.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 52 %

mây cụm

1:00 pm

35° / 42.1°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 52 %

mây cụm

2:00 pm

36.5° / 43.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.9° / 43.6°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 43.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.6° / 41.8°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.7° / 39.7°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 35.3°

Thời tiết Mường Khương - Lào Cai

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Mường Khương - Lào Cai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa nhẹ 25.5° / 33.3° 2.08 m/s 65%
T7 20/07 mưa vừa 25.7° / 32° 1.63 m/s 81%
CN 21/07 mưa cường độ nặng 25.9° / 32° 1.48 m/s 72%
T2 22/07 mưa nhẹ 24.5° / 35° 1.27 m/s 60%

Chất lượng không khí tại Mường Khương - Lào Cai

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

460.63

NH3

1.54

NO

0

NO2

3.76

O3

86.12

PM2.5

16.97

PM10

17.16

SO2

0.87

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Khương - Lào Cai trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:50 pm