Thời tiết Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1021 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1022 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1023 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1024 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1025 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1025 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1024 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1023 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn trong 12h tới