Thời tiết Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn trong 7 ngày tới