Thời tiết Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn trong 10 ngày tới