Thời tiết Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn trong 7 ngày tới