Thời tiết Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn trong 10 ngày tới