Thời tiết Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn

Mây đen u ám 9 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 8°.

Thấp/Cao
9°/9°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.71 km/h
Điểm ngưng
6.49 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Gió
3.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Gió
2.29 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối

11/ 17°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Gió
2.18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1006 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Gió
2.73 km/h
Khả năng có mưa
0.39 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

21/ 26°

Áp suất

1003 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Gió
4.71 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn trong 7 ngày tới