Thời tiết Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới