Thời tiết Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 12 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 12°.

Thấp/Cao
12°/12°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.67 km/h
Điểm ngưng
10.93 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối

10/ 13°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Gió
1.07 km/h
Khả năng có mưa
0.45 %
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối

13/ 13°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Gió
1.87 km/h
Khả năng có mưa
2.63 %
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối

10/

Áp suất

1023 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Gió
2.98 km/h
Khả năng có mưa
3.12 %
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Gió
1.45 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối

10/ 15°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Gió
2.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trung Thành, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới