Thời tiết Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới