Thời tiết Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn trong 10 ngày tới