Thời tiết Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 10 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 10°.

Thấp/Cao
10°/10°
Độ ẩm
81 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.85 km/h
Điểm ngưng
6.84 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối

10/ 11°

Áp suất

1023 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Gió
1.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối

12/ 16°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Gió
1.82 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

17/ 22°

Áp suất

1007 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Gió
3.29 km/h
Khả năng có mưa
1.32 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1004 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Gió
3.17 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối

21/ 19°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Gió
3.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới