Thời tiết Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 10 ngày tới