Thời tiết Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 10 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 10°.

Thấp/Cao
10°/10°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.44 km/h
Điểm ngưng
8.13 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối

10/ 10°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Gió
2.76 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Gió
1.41 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 16°
Sáng/Tối

10/ 15°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Gió
2.18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

16/ 19°

Áp suất

1006 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Gió
1.35 km/h
Khả năng có mưa
0.94 %
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối

21/ 25°

Áp suất

1003 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Gió
3.05 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới