Thời tiết Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 10 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 9°.

Thấp/Cao
10°/10°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.75 km/h
Điểm ngưng
7.13 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Gió
2.56 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Gió
1.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 16°
Sáng/Tối

11/ 17°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Gió
2.12 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1006 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Gió
2.49 km/h
Khả năng có mưa
0.55 %
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1003 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Gió
3.29 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đoàn Kết, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới