Thời tiết Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 12 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 11°.

Thấp/Cao
12°/12°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.33 km/h
Điểm ngưng
10.69 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối

12/ 13°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:55
Gió
1.36 km/h
Khả năng có mưa
5.04 %
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

13/ 14°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:55
Gió
1.1 km/h
Khả năng có mưa
1.22 %
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

13/ 14°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Gió
1.14 km/h
Khả năng có mưa
3.11 %
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối

12/ 12°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Gió
1.34 km/h
Khả năng có mưa
0.96 %
Ngày/Đêm
14/ 16°
Sáng/Tối

12/ 15°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Gió
0.86 km/h
Khả năng có mưa
0.41 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới