Thời tiết Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới