Thời tiết Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 10 ngày tới