Thời tiết Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn

Mây đen u ám 9 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 9°.

Thấp/Cao
9°/9°
Độ ẩm
91 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.22 km/h
Điểm ngưng
7.76 °
UV
0.14

Nhiệt độ

Thời tiết Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Gió
1.3 km/h
Khả năng có mưa
1.06 %
Ngày/Đêm
12/ 13°
Sáng/Tối

11/ 13°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Gió
0.83 km/h
Khả năng có mưa
1.53 %
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối

14/ 13°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Gió
2.35 km/h
Khả năng có mưa
5.22 %
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối

10/

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Gió
2.57 km/h
Khả năng có mưa
4.27 %
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

9/ 10°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Gió
1.19 km/h
Khả năng có mưa
1.27 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới