Thời tiết Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn trong 7 ngày tới