Thời tiết Thiện Long, Bình Gia, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thiện Long, Bình Gia, Lạng Sơn trong 10 ngày tới