Thời tiết Tân Văn, Bình Gia, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Văn, Bình Gia, Lạng Sơn trong 7 ngày tới