Thời tiết Mông Ân, Bình Gia, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mông Ân, Bình Gia, Lạng Sơn trong 10 ngày tới