Thời tiết Minh Khai, Bình Gia, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Minh Khai, Bình Gia, Lạng Sơn trong 7 ngày tới