Thời tiết Hưng Đạo, Bình Gia, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Đạo, Bình Gia, Lạng Sơn trong 7 ngày tới