Thời tiết Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn theo giờ

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1016 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1017 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1016 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1016 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1015 mmhg

Tầm nhìn

10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn trong 12h tới