Thời tiết Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn trong 10 ngày tới