Thời tiết Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn

Mây đen u ám 8 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 7°.

Thấp/Cao
8°/8°
Độ ẩm
80 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.05 km/h
Điểm ngưng
5.05 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
10/ 11°
Sáng/Tối

8/ 11°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Gió
2.53 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối

11/ 15°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Gió
2.09 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1008 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Gió
3.48 km/h
Khả năng có mưa
1.17 %
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối

20/ 24°

Áp suất

1004 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Gió
3.65 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối

19/ 17°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Gió
4.34 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Thái, Bình Gia, Lạng Sơn trong 7 ngày tới