Thời tiết Hồng Phong, Bình Gia, Lạng Sơn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Phong, Bình Gia, Lạng Sơn trong 7 ngày tới