Thời tiết Hòa Bình, Bình Gia, Lạng Sơn 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Bình, Bình Gia, Lạng Sơn trong 10 ngày tới