Dự báo thời tiết Mèo Vạc - Hà Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
Gió
1.76 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.32°C

Mật độ mây
Mật độ mây

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
Gió
1.91 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.67°C

Mật độ mây
Mật độ mây

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
Gió
1.57 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.63°C

Mật độ mây
Mật độ mây

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
Gió
1.52 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.24°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
Gió
1.84 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.16°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
Gió
1.73 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.34°C

Mật độ mây
Mật độ mây

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
Gió
1.47 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.75°C

Mật độ mây
Mật độ mây

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
Gió
1.89 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.52°C

Mật độ mây
Mật độ mây

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
Gió
2.91 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.93°C

Mật độ mây
Mật độ mây

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
Gió
2.53 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.21°C

Mật độ mây
Mật độ mây

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
Gió
1.9 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.26°C

Mật độ mây
Mật độ mây

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
Gió
1.79 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.64°C

Mật độ mây
Mật độ mây

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
Gió
1.44 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.32°C

Mật độ mây
Mật độ mây

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
Gió
1.39 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.82°C

Mật độ mây
Mật độ mây

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
Gió
1.57 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

28.95°C

Mật độ mây
Mật độ mây

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mèo Vạc - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Mèo Vạc - Hà Giang 15 ngày tới