Thời tiết Đồng Nai 5 ngày tới

Hôm nay

24 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

76%

Gió

5.29 m/s

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

78%

Gió

5.66 m/s

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

80%

Gió

6.02 m/s

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

83%

Gió

5.57 m/s

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

76%

Gió

5.45 m/s

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Đồng Nai 5 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 5 ngày tới