Dự báo thời tiết Đồng Nai 10 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.77 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.47°C

Mật độ mây
Mật độ mây

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.62°C

Mật độ mây
Mật độ mây

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.37°C

Mật độ mây
Mật độ mây

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.02 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.87°C

Mật độ mây
Mật độ mây

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.15 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.92°C

Mật độ mây
Mật độ mây

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.78 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.77°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất
Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
4.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.54°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
4.95 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.27°C

Mật độ mây
Mật độ mây

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.69°C

Mật độ mây
Mật độ mây

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
3.03 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.35°C

Mật độ mây
Mật độ mây

92%

Lượng mưa Đồng Nai 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 10 ngày tới