Thời tiết Đồng Nai

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
Độ ẩm

91.9%

Gió

3.94 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Hướng gió

Tây Nam

Điểm ngưng

24.03°C

UV

11.75

MT mọc/lặn

5:00 | 18:00

Nhiệt độ Đồng Nai

24.4°

Nhiệt độ thấp nhất

26.5°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Đồng Nai hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

26.4° / 27.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

25.3° / 26.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 26.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25.6° / 25.5°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 25.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 25.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.1°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 25.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

26.1° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

27.2° / 27.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.6° / 32.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.1° / 34.1°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 33°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 77 %

mưa vừa

3:00 pm

26.8° / 26.5°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 86 %

mưa vừa

4:00 pm

26.3° / 27.2°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.4° / 26.2°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.9° / 25.7°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.6° / 25.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

25.7° / 25.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 am

28.2° / 31.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.1° / 33°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.3° / 33.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 34.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 73 %

mưa vừa

3:00 pm

29.9° / 33°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.4° / 33.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.8° / 31°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.7° / 26.2°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.7° / 26.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 25°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 80 %

mưa vừa

10:00 am

28.2° / 33.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa vừa

11:00 am

28.8° / 32.5°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 83 %

mưa vừa

12:00 pm

27.5° / 30.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 86 %

mưa vừa

1:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 pm

28.8° / 32.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa vừa

3:00 pm

29.5° / 34.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.7° / 33.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.7° / 32.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.8° / 26.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

26.6° / 26.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mưa vừa

9:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.7° / 26.2°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mưa vừa

11:00 pm

25.8° / 26.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24.8° / 25.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.3°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 27.8°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27.8° / 32°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.8° / 33.1°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.9° / 31.1°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 81 %

mưa vừa

2:00 pm

28.8° / 33.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 79 %

mưa vừa

3:00 pm

27.1° / 30.4°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.3° / 27.2°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.7° / 28°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25.3° / 26.6°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25.4° / 26.9°

Thời tiết Đồng Nai

Điểm sương 93 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Đồng Nai sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 24° / 30° 5.29 m/s 76%
T2 15/07 mưa vừa 24° / 30° 5.66 m/s 78%
T3 16/07 mưa vừa 24° / 29° 6.02 m/s 80%
T4 17/07 mưa vừa 24° / 29° 5.57 m/s 83%

Chất lượng không khí tại Đồng Nai

Khá

Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhưng có thể gây khó chịu nhẹ cho người nhạy cảm với một số chất ô nhiễm. Ví dụ, người quá mẫn với ozone có thể khó thở nhẹ. Chỉ những người này nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

CO

614.17

NH3

2.95

NO

0.54

NO2

25.36

O3

5.9

PM2.5

12.11

PM10

15.9

SO2

13.95