Dự báo thời tiết Phước Long - Bình Phước 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
1.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.14°C

Mật độ mây
Mật độ mây

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.37 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.1°C

Mật độ mây
Mật độ mây

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.43 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.51°C

Mật độ mây
Mật độ mây

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.82 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.4°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.35 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.16°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.05°C

Mật độ mây
Mật độ mây

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.92 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.77°C

Mật độ mây
Mật độ mây

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
2.31 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.24°C

Mật độ mây
Mật độ mây

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.85°C

Mật độ mây
Mật độ mây

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.71 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.69°C

Mật độ mây
Mật độ mây

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.14 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.94°C

Mật độ mây
Mật độ mây

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
2.35 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.68°C

Mật độ mây
Mật độ mây

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
2.58 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.33°C

Mật độ mây
Mật độ mây

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.02 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.91°C

Mật độ mây
Mật độ mây

24%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.25 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.4°C

Mật độ mây
Mật độ mây

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
2.91 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.51°C

Mật độ mây
Mật độ mây

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
3.17 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.4°C

Mật độ mây
Mật độ mây

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
2.67 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.48°C

Mật độ mây
Mật độ mây

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
Gió
3.07 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.41°C

Mật độ mây
Mật độ mây

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
Gió
3.37 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.91°C

Mật độ mây
Mật độ mây

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
Gió
2.76 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.21°C

Mật độ mây
Mật độ mây

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
Gió
2.8 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.66°C

Mật độ mây
Mật độ mây

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
Gió
3.05 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.29°C

Mật độ mây
Mật độ mây

16%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
3.08 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.62°C

Mật độ mây
Mật độ mây

21%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
3.22 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.08°C

Mật độ mây
Mật độ mây

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
Gió
3.14 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

22.97°C

Mật độ mây
Mật độ mây

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
2.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

22.5°C

Mật độ mây
Mật độ mây

35%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
Gió
2.68 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

22.87°C

Mật độ mây
Mật độ mây

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
Gió
2.03 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.43°C

Mật độ mây
Mật độ mây

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
Gió
1.9 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.11°C

Mật độ mây
Mật độ mây

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phước Long - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Phước Long - Bình Phước 30 ngày tới