Dự báo thời tiết Bình Phước 10 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
1.21 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.14°C

Mật độ mây
Mật độ mây

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.37 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.1°C

Mật độ mây
Mật độ mây

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.43 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.51°C

Mật độ mây
Mật độ mây

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.82 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.4°C

Mật độ mây
Mật độ mây

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.35 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.16°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.05°C

Mật độ mây
Mật độ mây

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.92 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.77°C

Mật độ mây
Mật độ mây

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
2.31 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.24°C

Mật độ mây
Mật độ mây

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.85°C

Mật độ mây
Mật độ mây

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.71 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.69°C

Mật độ mây
Mật độ mây

82%

Lượng mưa Bình Phước 10 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước 10 ngày tới